V kolikor ste prvič odločeni kupiti korekcijska očala zaradi slabovidnosti, ali pa se vam je slabovidnost od zadnjega pregleda spremenila, lahko očesni pregled opravite pri okulistu v oftalmološki ambulanti.


Pravica do očesnega pregleda

Napotnica za specialistični pregled pri okulistu ni potrebna, zaradi ugotavljanja vidne ostrine in potrebne korekcije vidne ostrine. Potrebujete le kartico zdravstvenega zavarovanja. Kartica zdravstvenega zavarovanja je listina za uveljavljanje pravic iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, torej tudi za pregled vida, ki ga krije zavarovalnica.

Pregled za ugotovitev vidne ostrine je potrebno zagotoviti v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. To je razvidno iz 196. člena Pravil OZZ, ki ureja pregled in predpis pripomočka pri specialistu okulistu brez napotnice.

V primeru, da uveljavljate pravico do pregleda vida v javnem zdravstvenem zavodu ali pri koncesionarju s pogodbo, se vam pregleda ne sme zaračunati. To ne velja le, če ste se vnaprej posebej dogovorili za samoplačniški pregled, v samoplačniški ambulanti (ne glede na to, kdo je plačnik - vi ali optik) vam tudi naročilnice za pripomoček za izboljšanje vida ne morejo in ne smejo izdati (254. člen Pravil OZZ).

Pri očalih za daljavo ste upravičeni do naročilnice na vsaki dve leti. Pri očalih za bližino pa na vsaki dve leti, vendar šele z dopolnjenimi 63 leti. Pogoj pa je le urejeno zdravstveno zavarovanje.

Kljub temu, da očesni pregled na podlagi vašega zavarovanja opravite pri optiku, ki je zasebnik s koncesijo, vam mora zdravnik izdati naročilnicoZdravnik specialist – oftalmolog je v vseh primerih, dolžan izročiti naročilnico za izboljšanje vida neposredno zavarovani osebi, ki na podlagi te naročilnice prosto izbere optiko.


Brezplačnega pregleda tako rekoč ni, čeprav v praksi pogosto slišimo takšno ponudbo, saj v trenutku, ko izročite vašo kartico zdravstvenega zavarovanja za pregled, je plačnik zdravstvena zavarovalnica, nahajate pa se v javnem zdravstvenem zavodu ali pri koncesionarju s pogodbo. V nasprotnem primeru pa ste plačnik neposredno vi ali pa kdo drug, vendar ste se za to morali vnaprej posebej dogovorili, saj v tem primeru niste upravičeni do naročilnice.

(Podrobna navodila si lahko preberete na portalu zdravstvene zavarovalnice - tukaj)

Bodite pozorni, da so podatki na naročilnici oz. receptu popolni in čitljivi, da jih lahko kdorkoli uporabi brez napačnega razumevanja za izdelavo predpisanih očal.


Pozor: Optika24 v spletni prodaji ne dobavlja očal na naročilnico, niti ne upošteva delno priznanih stroškov zdravstvene zavarovalnice, ki jih vam priznava vsaki dve leti. Vsi naročeni modeli v spletni prodaji, z vsemi opcijami so v celoti plačljivi s strani naročnika. Imamo pa možnost, da strankam ponudimo uveljavljanje vseh pravic, v kolikor predložijo naročilnico in kartico zdravstvenega zavarovanja v Optiki Julius v Mariboru.

Kje opraviti očesni pregled?

Za predpisovanje pripomočkov za izboljšanje vida je pristojen zdravnik specialist – oftalmolog, ki je vključen v javno zdravstveno mrežo (javni zdravstveni zavod ali zasebnik s koncesijo). 

Spisek okulističnih specialističnih ambulant je objavljen na spletni strani ZZZS.


Samoplačniški pregledi

V kolikor ste izkoristili pravico za pregled pri okulistu zaradi ugotavljanja vida, oziroma predpisovanja pripomočkov za vid, lahko to ponovite v vmesnem obdobju dveh let samoplačniško, običajno zaračunavajo pregled za očala cca 30 €.

Pravno varstvo

Kadar zavarovana oseba meni, da je prišlo pri izvajalcu zdravstvenih storitev, ki ima sklenjeno pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, do kršenja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, lahko poda zahtevek pri območni enoti oziroma izpostavi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Zastopniki pacientovih pravic (tukaj)  
Pacient se lahko kadarkoli obrne na enega od zastopnikov pacientovih pravic, ki mu lahko svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu celo zastopa pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah.

... 196. člen Pravil OZZ, ureja pregled in predpis pripomočka pri specialistu okulistu brez napotnice, medtem ko pravice do medicinskih pripomočkov ureja posebno poglavje Pravil OZZ.
... Pregled je zdravstvena storitev, ki se zaračuna v nekaterih primerih samo ZZZS in v drugih tudi zavarovalnici za doplačila v skladu s 23. členom zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. V primeru, da ste obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovani in uveljavljate pravico do pregleda vida zaradi ugotavljanja vidne ostrine (ne glede ali imate napotnico ali ne) v javnem zdravstvenem zavodu ali pri koncesionarju s pogodbo, se vam pregleda ne sme zaračunati razen, če ste dogovorjeni za samoplačniški pregled

Po opravljenem pregledu

Bodite pozorni, da so podatki na naročilnici oz. receptu popolni in čitljivi, ter, jih lahko prepišete v našo tabelo.

Kako pravilno izpolniti naročilu lahko pogledate tukaj.

Primer izpisa podatkov dioptrije za daljavo in bralne adicije, za izdelavo progresivnih (multifokalneh) leč.Kako izmerim velikost očal?
Pri izboru očal je zelo pomembna širina okvirja. V naši ponudbi so pri vseh očalih prikazane mere v milimetrih in teža v gramih. Najenostavneje je, če...