Pogoji poslovanja

1. Nagovor

2. Osebna izkaznica
3. Naročilo
4. Dostava
5. Odgovornost in garancija
6. Lastninski pridržek - plačilo
7. Shranjevanje pogodbe
8. Preklic ali odstop od naročila
9. Končne določbe

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Optika24.si

1. Spoštovani kupci,

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine določajo pogoje nakupa ter prodaje blaga, ki jo izvaja podjetje Optika24 d.o.o., Poljska ulica 2, 2000 Maribor (v nadaljevanju Optika24). Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Optika24.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in mednarodnimi kodeksi e-poslovanja. Spletna trgovina Optika24 je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabnikom. Upravlja jo podjetje Optika24 d.o.o. Uporabnik je oseba, ki uporablja naš sistem, torej kupec v spletni trgovini Optika24. Optika24 in kupec urejata medsebojne obveznosti pri nakupih prek spletne trgovine Optike24 s pogoji v nadaljevanju. Vsak uporabnik storitve spletne trgovine Optike24 ima uporabniško ime in geslo, s katerima se predstavi. Geslo je tajno in znano le uporabniku, ki ga dobi prek elektronske pošte. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal samo on oziroma oseba, ki je pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu.

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine Optika24, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

2. Osebna izkaznica

Naziv: OPTIKA24, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšan naziv: OPTIKA24 d.o.o.
Naslov: Poljska ulica 2, 2000 Maribor
E-pošta: info@optika24.si

ID za DDV: SI16133242
Družba Optika24 d.o.o. je zavezanec za DDV.

Matična številka: 6810241000
Osnovni kapital: 7.500,00 EUR
TRR: SI56 6100 0001 3060 330 (Delavska hranilnica d.d.)

3. Naročilo

3.1. Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. Kupcu so na spletni strani Optike24 vselej dostopni vsi podatki o statusu in vsebini naročila.

3.2. Veljavnost naročila, potrjuje kupec s svojim naročilom in s tem sprejema naše prodajne pogoje!

3.3. V primeru nejasnosti naročila, pošlje Optika24 naročniku o tem pismeno obvestilo po elektronski pošti. Naročnik pismeno odgovori in dopolni ali pojasni pomanjkljivost podatkov.

3.4. Po tem, ko kupec doda izdelek v košarico, lahko svoje naročilo vidi v Košarici ali na »Blagajni«, saj je povsod prisoten tudi povzetek naročila oziroma vsebina nakupovalne košarice. Kupec lahko spreminja količino določenega izdelka, prav tako pa lahko izdelek tudi odstrani. Po strinjanju s pogoji poslovanja in obveznostjo plačila se kupcu pred potrditvijo naročila prav tako prikaže povzetek naročila. Po potrditvi naročila kupec dobi na svoj elektronski naslov potrditev naročila in navodila za plačilo.

V primeru napake pri vnosu podatkov nas kupec lahko pred plačilom obvesti na info@optika24.si in bomo ročno popravili napačno naročilo. 

3.5. Če naročeno blago ni na razpolago iz razlogov, ki so bili za nas ob potrditvi vašega naročila nepredvidljivi, imamo pravico, da odstopimo od obveze iz naročila. V tem primeru vas bomo o tem takoj obvesti, da dostava ni mogoča, takoj bomo tudi povrnili kupnino.

Naša ponudba je namenjena izključno za potrošnike kot končne uporabnike. Naročila za pravne osebe pri nas v spletni trgovini ne sprejemamo.

4. Dostava

4.1. Dostava poteka iz našega naslova v Sloveniji.

4.2. Vaša očala boste prejeli najkasneje v roku 5 do 14 dni po prejemu plačila.

Čas dostave se sešteva tako:

  • cca. 1 dan je potreben za obdelavo naročila
  • cca. 3 dni je potrebnih za izdelavo
  • do 2 dni je potrebnih za dostavo in odpremo na vaš naslov
  • do manjše zamude lahko pride zaradi praznikov

Običajno poteka čas dostave skupaj z izdelavo povprečno 5 delovnih dni, vendar je ta čas lahko tudi nekoliko daljši, do 14 dni, v kolikor gre za recepturna stekla oz. blago, ki ni na zalogi.

4.3. Prodajalec ni odgovoren za zamude pri dobavi blaga, ki so nastale kot posledica razlogov, na katere sam nima vpliva, kot na primer dejanja višje sile (požar, vojna, stavka, motnje v poteku transportnih poti ali ponudbe surovin, carinjenja ali zamude dobavitelja). Prodajalec ima pravico podaljšati dobavni rok za čas trajanja te ovire ali dogodkov.

5. Odgovornost in garancija

5.1. Za vse izdelke ki so v prodaji v spletni trgovini Optika24 je prodajalec odgovoren v obdobju dveh let od prevzema blaga za stvarne napake v skladu z (25.b člen ZVPot).

5.2. V primeru uveljavljanja garancije, je kupec upravičen do uveljavitve pravic za odpravo napake ali dobavo brezhibnega blaga. V kolikor odprava napake dobavitelju povzroča nesorazmerno ali nepotrebno visoke stroške, lahko dobavitelj ponudi zamenjavo blaga z napako z novim. V okviru dobave brezhibnega blaga, se zamenjava izdelka višje kakovosti ali primerljivimi lastnostmi, šteje v naprej za sprejemljivo, v kolikor je za potrošnika zamenjava v sorazmerju (npr. zamenjava za novejši model, ali model iste serije , itd.)

5.3. V primeru, da ste prejeli paket poškodovan med transportom, tega takoj reklamirajte vašemu dostavljavcu in nas obvestite na mail info@optika24.si.

5.4. Garancija preneha veljati v naslednjih primerih:
- popravilo oz. poseg, ki ga je opravila nepooblaščena oseba,
- vgraditev neoriginalnih sestavnih delov izdelka,
- predelava izdelka,
- malomarno ravnanje z izdelkom,
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca oziroma tretje osebe.

V primeru, da kupec reklamira blago (pripomoček za izboljšanje vida - dioptrijska očala), ker ocenjuje, da niso bila narejena v skladu z podatki iz naročila, lahko pošlje ali osebno preda blago na sedež podjetja, kjer se bo izvršil strokoven pregled blaga s podatki iz naročila. V kolikor se ugotovi, da blago ustreza podatkom iz naročila in je torej kupec tisti, ki je blago napačno naročil, se stranki dodatno zaračunajo stroški postopka (administracija, poštnina in pregled blaga) v pavšalnem znesku 12 €. V kolikor je napaka na strani dobavitelja, se vračilo blaga obravnava v skladu z navedbo v točki 5.2.

5.5. Delni prepis zakona ZVPot - 37,a,b,c in 43,č,d

37.a člen

(1) Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

(2) Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

(3) Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

37.b člen

(1) Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

(2) Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.

(3) Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

37.c člen

(1) Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:
- odpravi napako na blagu ali
- vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
- blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
​- vrne plačani znesek.

(2) V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka.

(3) Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

43.č člen

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko potrošnika bremenijo le stroški iz sedmega odstavka 43.d člena tega zakona.

Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe iz prvega odstavka tega člena pri teh pogodbah:

1.     o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;

2.     o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;

3.     o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;

4.     o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;

43.d člen

(1) Če je potrošnik v primeru iz prejšnjega člena odstopil od pogodbe, mu mora podjetje vrniti vsa opravljena plačila.

(2) Vračilo plačil mora podjetje opraviti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v štirinajstih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Če podjetje zamudi z vračilom plačil, mora potrošniku poleg zakonitih zamudnih obresti plačati še eno desetino prejetih plačil za vsakih dopolnjenih štirinajst dni zamude pri vračilu.

(3) Če je potrošnik znesek ali blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora prejeto vrniti podjetju v štirinajstih dneh po sporočilu iz prvega odstavka prejšnjega člena. Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

(4) Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

(5) Če je potrošnik odstopil od pogodbe o finančnih storitvah, lahko podjetje od njega zahteva plačilo storitve, ki jo je zanj dejansko opravilo. Izpolnjevanje pogodbe se lahko začne šele s potrošnikovim soglasjem. Plačilo mora biti sorazmerno obsegu že opravljene storitve v primerjavi s celotno pogodbo in ne sme pomeniti pogodbene kazni. Podjetje lahko zahteva od potrošnika plačilo le, če dokaže, da je bil potrošnik o njem ustrezno obveščen v skladu z 9. točko šestega odstavka 43.b člena tega zakona.

6. Cene in plačila

6.1. Cene in DDV so v spletni trgovini označene v evrih. Cene imajo že vključen 22 % ali 9,5 % DDV! Objavljenim cenam je potrebno dodati še strošek poštnine v višini 4 €.

6.2. Možne so napake v cenah ter opisu produktov za katere se Vam že vnaprej opravičujemo. Kljub prizadevanju, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek napačen. V tem primeru bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo kupcu ponudil rešitev, ki bo v obojestransko zadovoljstvo.

6.3. Možnosti plačila
Nakup v spletni trgovini je možen z dvema načinoma plačila in sicer: plačilo preko spletne banke ali z UPN nalogom in plačilo s PayPal. Naročilo v spletni trgovini postane veljavno s plačilom naročila. Rok dobave prične teči z dnem prejema kupnine. V primeru plačila preko spletne banke je veljavnost ponudbe 5 dni.

6.4. Plačilni pogoji
​Upravitelj spletne trgovine pri plačilu preko spletne banke ali z UPN nalogom ne zaračuna nobenih dodatnih provizij. Pri plačilu s PayPal se cena naročila poveča za 4% zaradi provizije, ki jo zaračuna PayPal.

6.5. V primeru uvedbe opcije obročnega plačila ali z odlogom plačila, si pridržujemo lastninsko pravico na blagu do celotnega plačila vseh terjatev iz pogodbe, vključno z dodatnimi zahtevami (npr. stroškov zamenjave, stroškov financiranja, obresti, itd.)

7. Shranjevanje pogodbe

7.1. Tekst pogodbe oz. naročila se pri Optiki24 ne arhivira in se po odpremi blaga ne more več priklicati. Lahko pa si vi, takoj po prejemu podatkov o naročilu, te natisnete ali arhivirate.

8. Preklic ali odstop od naročila

8.1. Vračilo blaga
Pravico do zamenjave blaga, vračila kupnine, garancije, stvarnih napak in nepravilno opravljenih storitev natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov ZVPot.  
- Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem lahko potrošnika bremenijo le stroški iz sedmega odstavka 43.d člena tega zakona. Vendar slednje velja za okvirje, sončna očala in ostalo blago, ki ni izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
- Naročilo očal z vgrajenimi korekcijskimi lečami pa se obravnava po posebni pogodbi, v skladu zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot, 43.č člen), katere predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, in je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ter zaradi svoje narave ni primerno za vračilo; v tem primeru potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe ali do vračila blaga iz prvega odstavka tega člena.

9. Končne določbe

9.1. Pri poslovanju se upošteva Zakonodaja republike Slovenije . Veljavnost Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga, (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG) je izključena.

EU spletno reševanje potrošniških sporov

Za slovenske (mednarodne) potrošnike podajamo povezavo do SRPS (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL).

Ne glede na prejšnji odstavek, Optika24 d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca IRPS, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora.

9.2. Vse morebitne spore bodo stranke reševale sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je pristojno sodišče v Mariboru. Pri poslovanju s potrošniki v Evropski uniji, se lahko uporablja tudi pravo stalnega prebivališča potrošnika, v primeru, da se obravnavajo brezpogojno le določbe varstva potrošnikov, ki zadevajo izključno samo potrošnika.

9.3. Piškotki (cookies)

Spletna trgovina za shranjevanje vaših nastavitev uporablja piškotke. Poškotki se shranjujejo na vaš računalnik in jih vidite samo vi in spletni sistem. Spletna trgovina se zavezuje, da piškotkov ne bo uporabljala v zle namene, temveč le zato, da vam omogoči lažje kupovanje in prijaznejšo uporabo spltne strani. Spletna stran ne deluje brez piškotkov, zato vašo uporabo smatramo, da se strinjate z uporabo piškotkov. Če piškotkov ne želite lahko stran zapustite in piškotke iz vašega brskalnika izbrišete. Brez soglasja posameznika pa se lahko razkrijejo pristojnim organom, če to določajo veljavni predpisi.

9.4. Izjava o Zasebnosti.

Upravljavec zbira osebne podatke, kot so e-poštni naslov, osebno ime, domači ali službeni naslov ali telefonska številka. Upravljavec zbira in uporablja osebne podatke za pravilno izvajanje spletnega mesta in ponujanje zahtevanih storitev. Prav tako podatke lahko uporablja za obveščanje o drugih svojih izdelkih ali storitvah, ki so ali bodo na voljo. Upravljavec se zavezuje, da posamezniku ne bo poslal več kot 4 obvestila iz tega odstavka mesečno. Upravljavec se zavezuje, da skladno z veljavno zakonodajo ne bo prodajal ali dajal v najem tako pridobljenih osebnih podatkov tretjim osebam. Upravljavec lahko občasno stopi v stik s posameznikom v imenu svojih poslovnih partnerjev, če oceni, da bi bila njihova ponudba za vas lahko zanimiva, pri čemer pa osebnih podatkov posameznika nikakor ne sme razkriti tretji osebi. Osebni podatki se brez soglasja posameznika lahko razkrijejo pristojnim organom, če to določajo veljavni predpisi.

9.5. Tajnost Podatkov:
Optika24 d.o.o.. potrebuje za korektno izpolnitev naročila nekatere vaše osebne podatke. Vse podatke bomo obdržali v tajnosti in jih nikoli ne bomo posredovali tretjim osebam.

9.6. Podatki na straneh: Pridržujemo si pravico do vsebinskih in drugih sprememb tako splošnih pogojev kot tudi pogojev spletne trgovine. Napake so možne in zanje ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

9.7. Intelektualna lastnina: Vsa gradiva ki se nahajajo na straneh Optika24.si, so ekskluzivna pravica podjetja Optika24 d.o.o., ali pa se uporabljajo z izrecnim dovoljenjem imetnika avtorskih pravic ter imetnika. Kakršno koli kopiranje, distribucija, prenos, objava, povezava je brez pisne odobritve podjetja Optika24 d.o.o. strogo prepovedano.